All posts by Marta Pawlak

Marta Pawlak

About Marta Pawlak

Marta Pawlak is an attorney, a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw as well as the Center for American Law Studies. She works for the American Chamber of Commerce and is a member of the expert group on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) between the EU and the U.S.

TTIP And SMEs: Removing Barriers And Fostering Trade

The currently negotiated trade agreement between the European Union and the United States  (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) provides an opportunity to deepen the integration of both economies, including the Polish one within the EU. In times of constant search for expansion opportunities, well-negotiated TTIP terms create unique opportunities for business.

Continue reading TTIP And SMEs: Removing Barriers And Fostering Trade

TTIP i MŚP: Usunięcie barier i zwiększenie wymiany handlowej

Aktualnie negocjowane porozumienie handlowe między Unia Europejską i Stanami Zjednoczonymi (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji, TTIP) jest okazją do pogłębienia integracji obu gospodarek, a dzięki temu także polskiej, która ​stanowi część gospodarki unijnej. W ciągłym poszukiwaniu możliwości ekspansji, dobrze wynegocjowane warunki porozumienia TTIP stwarzają unikatowe możliwości dla firm. Continue reading TTIP i MŚP: Usunięcie barier i zwiększenie wymiany handlowej