All posts by Paweł Zerka

Paweł Zerka

About Paweł Zerka

Paweł Zerka is Director of Research at demosEUROPA-Centre for European Strategy: a Warsaw-based independent think-tank, discussing foreign policy of the European Union and its key Member States. He is a political scientist, economist and an expert in the area of EU foreign policy, with particular focus on the global trade policy and transatlantic relations (EU, US, Latin America). He is the author of the „Notes from Bogota” blog (www.notyzbogoty.blogspot.com, in Polish only) dedicated to political and economic affairs of Latin America. Twitter: @PawelZerka

TTIP: With Or Without? The Impact Of TPP On TTIP Negotiations And Why Poland Should Be Concerned About It.

In October 2015, the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations were completed.  Since then the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which is being negotiated by Washington and Brussels, has changed. It is hard to state, unambiguously, whether an American ‘no’ to the ratification of TTP would be a positive or a negative message for Europe. However, one can say that, despite a formal distinction of the two processes, the future of TTP will have a measurable influence on the engagement of both Americans and Europeans in the TTIP negotiations. Poland, in particular, should be interested in the success of the transatlantic initiative. Continue reading TTIP: With Or Without? The Impact Of TPP On TTIP Negotiations And Why Poland Should Be Concerned About It.

Z TTIP-em czy bez — wpływ TTP na TTIP i dlaczego Polsce powinno na nim zależeć

Odkąd w październiku 2015 ogłoszono Partnerstwo Trans-Pacyficzne (TPP), zmienił się kontekst dyskusji o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), negocjowanym przez Waszyngton i Brukselę. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy ewentualne amerykańskie „nie” dla ratyfikacji TPP byłoby dobrą, czy złą wiadomością dla Europy. Można natomiast spodziewać się, że – mimo formalnej rozdzielności obu procesów – dalsze losy TPP w stopniu wymiernym wpłyną na zaangażowanie Amerykanów i Europejczyków w negocjacje TTIP. Na sukcesie transatlantyckiej inicjatywy powinno szczególnie zależeć Polsce. Continue reading Z TTIP-em czy bez — wpływ TTP na TTIP i dlaczego Polsce powinno na nim zależeć