All posts by Ryszard Schnepf

Ryszard Schnepf

About Ryszard Schnepf

Ryszard Schnepf is Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to the United States of America. He was Secretary of State for Foreign Relations and Security at the Chancellery of Prime Minister Kazimierz Marcinkiewicz and earlier Deputy Director in the Chancellery of Prime Minister Jerzy Buzek. At the beginning of his diplomatic career he served as Ambassador to the Kingdom of Spain, to the Eastern Republic of Uruguay and the Republic of Paraguay.

Coraz więcej polskich firm szuka okazji biznesowych w USA

Polska gospodarka przeszła głęboką transformację z centralno-planowanej i technologicznie nierozwiniętej do gospodarki wolnorynkowej i w większości prywatnej, spełniając w ten sposób oczekiwania większości partnerów gospodarczych na świecie. Ta zmiana była stopniowa, ale solidna, w pierwszej kolejności prowadząca do wzrostu eksportu na kraje sąsiadujące, następnie do krajów członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie do Niemiec, aby ostatecznie dotrzeć do rynków bardziej odległych. Continue reading Coraz więcej polskich firm szuka okazji biznesowych w USA

Increasingly More Polish Companies Are Looking For Trade And Investment Opportunities In the US

Poland’s economy has deeply transformed from centrally managed and technologically underdeveloped one to a free market economy that is mostly privately owned, thereby coming up to the expectations of the most demanding economic partners in the world. The change was gradual yet steadfast, first resulting in exports to neighbouring countries, then progressing to growing sales in the European Union member-states, particularly Germany, finally reaching more distant markets.  Continue reading Increasingly More Polish Companies Are Looking For Trade And Investment Opportunities In the US