All posts by Witold Sobków

Witold Sobków

About Witold Sobków

Witold Sobków is the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to the Court of St. James’s. He was Permanent Representative by the United Nations, Undersecretary of State for European Affairs and a Co-author of the Eastern Partnership Initiative. He is Honorary Fellow of the Foreign Policy Association and a Member of the National Committee on American Foreign Policy. Twitter: @WitoldSobkow

Brytyjskie firmy widzą korzyści ze współpracy z polskimi przedsiębiorcami na Wyspach

Sposób w jaki Polska postrzegana jest globalnie zmienił się znacznie w ciągu ostatnich kilku lat. Po pierwsze, w związku z tym, że kraj cieszy się rzadko spotykaną stabilnością gospodarczą, a po drugie, z powodu unikalnej polskiej cechy jaką jest nadzwyczajny kapitał ludzki. Niedawny kryzys ekonomiczny umożliwił Polakom zademonstrowanie ich zdrowego rozsądku i optymizmu. Continue reading Brytyjskie firmy widzą korzyści ze współpracy z polskimi przedsiębiorcami na Wyspach

British firms now see benefits of their relations with Polish businesses in the UK

The way Poland is perceived globally has changed considerably in the last few years. Firstly, because the country enjoys an uncommon, very attractive economic stability and, secondly, because of a unique Polish feature — our extraordinary human capital.  The recent economic crisis has enabled Poles to demonstrate their common sense and optimism.

Continue reading British firms now see benefits of their relations with Polish businesses in the UK