Coraz więcej polskich firm szuka okazji biznesowych w USA

in English
Ryszard Schnepf

About Ryszard Schnepf

Ryszard Schnepf is Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Poland to the United States of America. He was Secretary of State for Foreign Relations and Security at the Chancellery of Prime Minister Kazimierz Marcinkiewicz and earlier Deputy Director in the Chancellery of Prime Minister Jerzy Buzek. At the beginning of his diplomatic career he served as Ambassador to the Kingdom of Spain, to the Eastern Republic of Uruguay and the Republic of Paraguay.

Polska gospodarka przeszła głęboką transformację z centralno-planowanej i technologicznie nierozwiniętej do gospodarki wolnorynkowej i w większości prywatnej, spełniając w ten sposób oczekiwania większości partnerów gospodarczych na świecie. Ta zmiana była stopniowa, ale solidna, w pierwszej kolejności prowadząca do wzrostu eksportu na kraje sąsiadujące, następnie do krajów członkowskich Unii Europejskiej, szczególnie do Niemiec, aby ostatecznie dotrzeć do rynków bardziej odległych.

Od wejścia Polski do UE w 2004 roku, rozwój polskich inwestycji zagranicznych — zgodnie z zasadami wspólnego rynku — kazał się także sukcesem. W pierwszych latach po akcesji, głównym kierunkiem międzynarodowej ekspansji polskich firm był jednolity rynek unijny. Biorąc pod uwagę fakt, że Unia Europejska jest największym partnerem handlowym Polski, nie ma niespodzianki w tym, że polskie firmy ulokowały najwięcej swojego kapitału właśnie w Unii. Według Narodowego Banku Polskiego na koniec 2014 roku, skumulowana wartość polskich inwestycji zagranicznych w krajach unijnych wyniosła USD 17 mld (ponad 70 procent wszystkich polskich inwestycji zagranicznych).

Rynek amerykański jest najbardziej wymagający z uwagi na marketing i promocję. Jedynie najsilniejsze firmy są w stanie stawić czoła zaciętej konkurencji i wysokim wymaganiom ze strony klientów. Właśnie dlatego ekspansja polskich firm na rynek amerykański przyszła w późniejszym etapie, czyli dopiero kiedy siła finansowa i przygotowanie technologiczne tych firm było wystarczająco skonsolidowane.

Jednakże, ewolucyjny proces ekspansji polskich firm na rynki globalne jest widoczny już od kilku lat. Etap europeizacji szybko przeszedł w etap globalizacji. I chociaż firmy nadal koncentrują się na rynku unijnym, to coraz więcej polskich przedsiębiorstw inwestuje w obu Amerykach, Azji i Afryce.

Pracownicy Ambasady Polski w Waszyngtonie starają się na bieżąco obserwować firmy inwestujące w Stanach Zjednoczonych i zauważyliśmy jasny wzrost inwestycji od 2010 roku. Obecnie prawie 70 przedsiębiorstw działa już na rynku amerykańskim, co nie odzwierciedla jednak pełnego zaangażowania i liczby polskich podmiotów funkcjonujących w Stanach Zjednoczonych.

Według naszych szacunków, wartość polskich inwestycji w USA przekracza USD 2 mld, ze znacznym trendem wzrostowym od 2010 roku. Wcześniej, w roku 2009, wartość wszystkich inwestycji pochodzących z Polski nieznacznie przekraczała USD 400 mln. Warto dodać, że wiele polskich firm zadeklarowało wejście na amerykański rynek w roku 2016 lub znaczne zwiększenie obecnego zakresu działalności.

Nie mogę tutaj nie wspomnieć o takich przykładach polskich success stories w USA jak Com.40/ EBI, zatrudniający około 400 pracowników, Koronę — inwestycję o wartości USD 18 mln, w wyniku której powstało 170 miejsc pracy, KGHM — największego polskiego inwestora w USA, który nabył kopalnie w Nevadzie i Arizonie, oraz firmy Inglot, sieci kosmetycznej posiadającej 31 sklepów w samych Stanach.

Kolejny ciekawy fenomen, który obserwujemy, to rosnąca liczba polskich firm w Dolnie Krzemowej. Dwa lata temu mieliśmy tam zarejestrowanych zaledwie kilka firm. Obecnie, jest ich prawie 20. Podobna liczba deklaruje otwarcie tam biura w niedalekiej przyszłości.

W 2014 roku, wartość Polskiego eksportu do USA wyniosła USD 5,17 mld (w oparciu o dane US Census Bureau), co daje najwyższy wynik w historii polsko-amerykańskich relacji handlowych. Oprócz tego, Polska zarejestrowała dodatnie saldo handlowe w wysokości USD 1.51 mld, o 33 procent wyższe niż w 2013 roku (wzrost z USD 1.01 mld). Warto dodać, że to dopiero początek wzrostu, ale jest to proces o wysokiej dynamice.

Niestety, brak bezwizowego ruchu między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest nadal przeszkodą dla polskich przedsiębiorców szukających możliwości handlowych na tym, tak dużym, rynku. Wierzę, że włączenie Polski do Programu Visa Waiver, czyli programu ruchu bezwizowego i zezwolenie Polakom na podróż do Stanów Zjednoczonych bez konieczności ubiegania się o wizę, bez wątpienia, pomogłoby w zwiększeniu liczby oraz zacieśnieniu relacji między polskimi i amerykańskimi przedsiębiorcami.

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *