Robert Wright

Robert WrightRobert Wright is the CEO of Raiffeisen Bank Kosovo.