Future of Energy in Europe

De druk neemt boven de milieu-impact van de Nord Stream 2 toe

Milieuactivisten te Rusland hebben beweerd dat het bedrijf dat de Nord Stream 2-pijpleiding bouwt, de Russische wetgeving inzake milieubescherming heeft geschonden door de natuurreservaten in het land te schaden, meldde de Russische pers.

Volgens het Russische kantoor van de internationale klimaatwaakhond Greenpeace is de vernietiging van bepaalde bedreigde diersoorten in het Kurgalsky-natuurreservaat in het noordwesten van Rusland “massaal en continu”.

De claims van de organisatie zijn gebaseerd op de on-site wetenschappelijke onderzoeken van het Russische Komarov Botanisch Instituut, die zei dat een aanzienlijk aantal unieke planten, waarvan werd beloofd dat ze door het projectbedrijf van de gasleiding getransplanteerd zouden worden, zijn vernietigd.

Onlangs Greenpeace constateerde Coalition Clean Baltic, een regionale milieugroepering, dat “er geen informatie in de projectdocumentatie voor ongeveer de helft van de beschermde plantenobjecten bestaat die op dit grondgebied groeien.“

“Bijna niemand geeft om het lot van deze unieke natuurlijke omgeving, behalve een handjevol wetenschappers die worstelen om deze te behouden,” benadrukte de Russische milieuactivist Aleksey Travin in 2018, wijzend op de rood genoteerde fabrieken in het bouwgebied die Gazprom uiteindelijk erkende.

De volgende aankondiging volgt met een rechtszaak die in 2018 door Greenpeace Duitsland is ingediend. Greenpeace Duitsland beweerde dat de milieueffectbeoordeling i.v.m de aanleg van de pijpleiding onvolledig was, onder meer op vervuiling aan de Baltische kust van het land veroorzaakt door giftig vet na een bouwincident.

In 2017 publiceerden Greenpeace-activisten gelekte correspondentie tussen de vertegenwoordigers van het projectbedrijf van de pijpleiding en Russische overheidsfunctionarissen, waaruit bleek dat het onderbrengen van de Nord Stream 2 belangrijker was dan het behoud van het Kurgalsky-reservaat.

Internationaal milieurechtbedrijf ClientEarth heeft ook zijn zorgen over de Nord Stream 2 geuit. De non-profitgroep heeft twee rechtszaken aangespannen tegen het projectbedrijf om de Finse en Zweedse maritieme secties van de pijpleiding te blokkeren, met als argument dat de milieudocumentatie van het project geen rekening heeft gehouden met de mogelijke impact op dieren in de Baltische Zee.

Op 19 augustus bevestigde de hoogste administratieve rechtbank van Finland het vonnis van een lagere Finse rechtbank om de bezwaren van ClientEarth af te wijzen.

Het internationale advocatenkantoor waarschuwde ook dat de pijpleiding, die naar verwachting 55 miljard kubieke meter aardgas naar Europa zal leveren, ook ongeveer 106 miljoen ton CO2-uitstoot van verbrandend gas zal produceren, wat grotendeels gelijk is aan de broeikasgasemissies van de Tsjechische Republiek.

“Niet minder belangrijk is de bedreiging die dit project voor de fossiele brandstoffen en zoo ook voor het klimaat vormt ,” schreef Marcin Stoczkiewicz, het hoofd van Midden- en Oost-Europa ClientEarth voor Climate Home News, benadrukkend dat als EU-lidstaten hun toezeggingen om klimaatverandering te bestrijden echt serieus zijn , moeten ze ieder een beschikbaar hulpmiddel gebruiken om te voorkomen dat het project wordt gestart.

“Nord Stream 2 loopt het risico tientallen jaren vast te zitten in het gebruik van fossiele brandstoffen”, ging de heer Stoczkiewicz verder, en drong er bij de EU op aan om meer te doen dan alleen kolencentrales sluiten.

Een minder aangehaald, maar even belangrijk milieuprobleem van de nieuwe pijpleiding is de uitstoot van methaan, een bijproduct van brandend gas dat 75 keer krachtiger wordt geacht dan koolstofdioxide. “Als totale lekken van aardgas maar 3,5 procent van het totale gasvolume overschrijden, is gas vanuit klimaatperspectief niet beter dan steenkool,” schreef Paul Bledsoe, een energie-fellow en strategisch adviseur van het in Washington gevestigde Progressive Policy Institute. voor de Financial Times, eraan toevoegend dat de “notoir lekkende” productie van de Russische gasreus Gazprom een uitstoot heeft van ten minste vijf tot zeven procent.

Volgens hem zijn milieuactivisten traag met het ter sprake brengen, aangezien Rusland en andere aardgasexporteurs hun volledige methaanemissies niet nauwkeurig rapporteren.

De door Rusland gedomineerde Nord Stream 2-pijpleiding, die wordt gebouwd door een consortium met een aantal toonaangevende westerse energiebedrijven, waaronder Shell, Engie, Wintershall en OMV, wordt het meest ondersteund door de Duitse regering, die het als cruciaal beschouwt aan de zoektocht van het land om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het project is momenteel voor ongeveer 75 procent voltooid.