Future of Energy in Europe

Om de emissiedoelen te halen moet Duitsland hernieuwbare energiebronnen stimuleren, niet de invoer van gas

Duitsland zal zijn eigen energietransitiedoelstellingen voor het jaar 2020 missen. Dit is enerzijds te wijten aan de verrassend sterke economische vraag en bevolkingsgroei, en anderzijds omdat het land de hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen in zijn energiemix niet heeft verhoogd , in plaats daarvan afhankelijk te zijn van aardgas.

Volgens het laatste klimaatbeschermingsrapport van de Duitse regering streeft het land naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met slechts 32 procent, ruim onder de doelstelling van 40 procent.

Adviesgroep McKinsey gelooft dat de uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg daalt, vooral vanwege een toename van het wegverkeer. De CO2-uitstoot in 2018 lag nog 116 miljoen ton boven de doelstelling, hoewel deze licht verminderd is in vergelijking met het jaar ervoor.

Duitsland blijft momenteel afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen, met Rusland (35 procent), Noorwegen (34 procent) en Nederland (29 procent) als belangrijkste leveranciers van het land..

“Als de emissiereductie in hetzelfde tempo doorgaat als in het afgelopen decennium, worden de 2020-doelstellingen pas acht jaar later bereikt en worden de 2030-doelstellingen pas in 2046 bereikt,” waarschuwde McKinsey’s senior partner, Thomas Vahlenkamp.

Om het proces te versnellen, is Duitsland van plan om tegen 2030 29 GW kolencentrales en tegen 2038 nog eens 17 GW te sluiten. Dit kan echter leiden tot een tekort aan elektriciteitsvoorziening van het land.

Het komt erop neer dat de overgang van Duitsland naar hernieuwbare energiebronnen niet snel genoeg gebeurd is , omdat politici in het land aardgas al lang hebben gezien als een brug naar een koolstofarme economie.

Aardgas is echter niet zo klimaatvriendelijk als wind- of zonne-energie. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat methaan een nog krachtiger broeikasgas is dan CO2.

Bovendien evoqueren wij hier niet alleen een milieuprobleem. Het Duitse Instituut voor Economisch Onderzoek voorziet helemaal geen toekomst voor aardgas, aangezien de federale overheid een daling van het gebruik tussen 70 en 90 procent in 2050 heeft voorspeld. In dit scenario ziet het geval voor de Nord Stream 2, de pijpleiding die Russisch gas rechtstreeks via de Baltische Zee naar Duitsland brengt, er zwak uit, niet in het minst want de pijpleiding zal tientallen jaren op volle capaciteit moet werken om economisch haalbaar te zijn.

Klimaatwetenschapper Niklas Höhne zei eerder dit jaar dat het zowel voor het klimaat als voor investeerders beter zou zijn om investeringen “in duurzame technologieën zoals hernieuwbare energie en opslagopties” per direct te stimuleren.

“Het kan nooit goed voor de economie zijn om investeringen te doen die niet lonen,” zei hij.